Produktionsanlæg til neddeling og recirkulering af cellulosebaserede materialer

Plug and play klar løsning

ISODAN har i gennem mere end 35 år specialiseret sig i udvikling og produktion af anlæg til genanvendelse af forskellige typer materialer. ISODAN® Produktionsanlæg er kendetegnet ved at de er mobile og leveres som en Plug and Play løsning. For nuværende har vi udviklet og solgt produktionsanlæg som bruges inden for flere forskellige genanvendelsesområder.

cellulose materialer

Produktionsanlæg til neddeling og håndtering af celluloseholdige materialer såsom papir, pap, affaldsmateriale fra produktionen af sukkerrør, restmaterialer fra hampproduktion mv. Fælles for alle vores anlæg er, at de er kompakte og mobile. De er hurtige at klargøre til produktion, og de er nemme at betjene.
De bliver ganske enkelt leveret i en container - klar til brug med det samme.Mobile produktionsfaciliteter

Vores standardanlæg er indbygget i 20 fods skibscontainere, hvilket gør dem nemme at transportere til alle tænkelige lokationer over hele verden. Anlæggenes mobilitet betyder at de kan placeres, hvor der er nem adgang til råmaterialer og/eller i nærområdet for aftagerne af produkterne. Hermed kan der spares både fordyrende transport- og håndteringsudgifter, og produkternes samlede CO2 belastning reduceres betragteligt.

Kundespecifikt design

Alle vores anlæg designes og konstrueres med fokus på kundespecifikke krav, kvalitet, driftsstabilitet, betjeningsvenlige og lave driftsomkostninger. Anlæggene har således også en lang levetid og en høj gensalgsværdi. Nogle af vores anlæg til produktion af papiruld har flyttet lokalitet med skiftende ejere flere gange, og har været i drift i mere end 20 år.

ISODAN® Produktionsanlæg til fremstilling af isoleringsmaterialer er baseret på genanvendt plante- og cellulosefiber. 

Det færdigfremstillede materiale kan kommes i papirsække, der kan genanvendes. Vi konstruerer også anlæg, hvor papirisoleringen pakkes med folie. Der er en væsentlig prisforskel på det to pakkemetoder, og selvfølgelig også en forskel i den efterfølgende håndtering.

Recirkulering og isolering

ISODAN® Engineering er en af de ledende pionerer og nøglespiller i udviklingen af recirkuleringssystemer til genanvendelse af fiber- og cellulosebaserede materialer til løsuldsfiberisolering.  

Løsuldsfiber bruges som isolering i både nybyggeri og til efterisolering. Det indblæses med en isoleringsmaskine. 

Ved genanvendelsen af cellulose- og fibermaterialer, og i omdannelsen af materialerne til et isoleringsprodukt, medvirker anlæggene til at løse akutte problemstillinger på vejen mod en mere bæredygtig ressourcetilgang.

Vi eksporterer produktionsanlæg over hele verden, og har for nuværende anlæg, der opererer i lande i Østeuropa samt Nordamerika og Sydamerika.

Genanvend cellulosebaserede affaldsmaterialer

Høj kapacitet

Mange års erfaring kombineret med den nyeste teknologi inden for neddeling og håndtering af affaldsmaterialer betyder at vores produktionsanlæg har en meget høj kapacitet.

Samtidig kan anlægget tilrettes i henhold til affaldsmaterialerne beskaffenhed samt kravene til det endelige slutprodukt.

Produktionsanlæggene har typisk en kapacitet på 500 kg til 1.500 kg færdigprodukt i timen. Kapaciteterne kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Kontakts os

Teknisk Information

 • Anlægget er indbygget i en 20 fods skibscontainer.
 • Anlægget kan betjenes og den fulde produktion opretholdes, ved hjælp af kun to personer.
 • På siden af anlægget er der monteret et materialeindløbsbånd, som fører affaldsmaterialerne ind i forarbejdningen.
 • Sektion 2 af anlægget er opbygget med bl.a. aftapningssluser, hvor den færdige producerede isolering emballeres i sække eller pakker.
 • Undervejs i forarbejdningsprocessen tilsætter anlægget automatisk mineralske salte, der sikre at isoleringsmaterialet er brandhæmmende og modstandsdygtigt imod svamp, råd og skadedyr.
 • Anlægget indeholder en række automatiske sikkerheds- og styringsfunktioner.
 • Den almindelige service og vedligehold kan udføres af personalet, som betjener anlægget.
 • Anlægget drives via kraftstrøm, 400 Volt, 3 faser.
 • Højere produktionskapacitet kan opnås ved indbygning i 40 fods container.
Produktionsanlægget er delt i to separate sektioner

 • I sektion 1 er drivmotor, neddelingsfunktioner og vakuumsystem placeret.

 • I sektion 2 er der nem adgang til den tekniske styring af anlægget og materialeaftapning.

 • Sektionsadskillelsen betyder at lyden fra maskinrummet er dæmpet.