Produktionsanlæg til neddeling og genanvendelse af glasfiber og komposit materialer

En Plug and play klar løsning

ISODAN har i gennem mere end 35 år specialiseret sig i udvikling og produktion af anlæg til genanvendelse af forskellige typer materialer. ISODAN® Produktionsanlæg er kendetegnet ved at de er mobile og leveres som en Plug and Play løsning. For nuværende har vi udviklet og solgt produktionsanlæg som bruges inden for flere forskellige genanvendelsesområder.

Glasfiber og kompositmateriale

Produktionsanlæg med støvfri håndtering og neddeling af glasfiber og kompositmaterialer såsom vindmølle vinger, både, industriaffald mv. Fælles for alle vores anlæg er, at de er kompakte og mobile. De er hurtige at klargøre til produktion, og de er nemme at betjene.
De bliver ganske enkelt leveret i en container - klar til brug med det samme.


Mobile produktionsfaciliteter

Vores standardanlæg er indbygget i 20 fods skibscontainere, hvilket gør dem nemme at transportere til alle tænkelige lokationer over hele verden. Anlæggenes mobilitet betyder at de kan placeres, hvor der er nem adgang til råmaterialer og/eller i nærområdet for aftagerne af produkterne. Hermed kan der spares både fordyrende transport- og håndteringsudgifter, og produkternes samlede CO2 belastning reduceres betragteligt.

Kundespecifikke løsninger

Alle vores anlæg designes og konstrueres med fokus på kundespecifikke krav, kvalitet, driftsstabilitet, betjeningsvenlige og lave driftsomkostninger. Anlæggene har således også en lang levetid og en høj gensalgsværdi. Nogle af vores anlæg til produktion af papirisolering / papiruld har flyttet lokalitet med skiftende ejere flere gange, og har været i drift i mere end 20 år.

Den lukkede containerløsning sikrer at der er 100% styr på støvet fra produktionen. Dette er i særdeleshed en alt afgørende faktor i forbindelse med genanvendelsen af glasfiber og kompositmaterialer. Anlæggene indeholder en unik teknisk løsning til styring og støvopsamling i forbindelse med neddelingsprocessen.

En miljøvenlig løsning

Genbrug af glasfiber og sammensatte komposit affaldsmaterialer er oftest en stor udfordring, både for vores globale miljø såvel som håndteringsprocessen af materialerne.

ISODAN® Engineering har udviklet en unik støvfri og mobil produktionsfacilitet til genanvendelse af glasfiber og kompositaffaldsmaterialer - en Plug and Play løsning.

Produktionsanlæggene kan blandt andet håndtere vindmølle vinger, udtjente både og industrielt affald. Anlæggene designes og konstrueres med fokus på kundespecifikke krav.

Undgå Støv problematikker

En af de helt store udfordringer ved neddeling af glasfiber og kompositmateriale er de skadelige støvgener som opstår under neddelingsprocessen.

I vores unikke anlæg foregår hele processen fra materialeindføring til aftapning i et sikkert og lukket støvfrit miljø under vakuum, hvor alt støv recirkuleres tilbage i processen. Der er således ingen støvgener eller uønskede restprodukter.

Kontakt os

Teknisk Information

 • Anlæggene er indbygget i skibscontainerne på enten 20 eller 40 fod afhængigt af kapacitetsbehov
 • Anlægget kan betjenes og den fulde produktionskapacitet kan opretholdes ved hjælp af kun én operatør.
 • Anlægget kan producere fiberlængder i forskellige grovheder og fiberlængder afhængigt af specifikationen til det ønskede slutprodukt.
 • Hele forarbejdningsprocessen fra materialeindføring til færdig afsækning foregår under vakuum. Det sikrer at støvopsamlingen og recirkuleringen af støvet er fuldt kontrolleret i en lukket cyklus med et 100% støvfrit arbejdsmiljø.
 • Anlægget indeholder en række automatiske sikkerheds- og styringsfunktioner.
 • Den almindelige service og vedligehold kan udføres af operatøren som betjener anlægget.
 • Anlægget drives via kraftstrøm, 400 Volt, 3 faser
Produktionsanlægget er opdelt i servicevenlige sektioner indeholdende
 • Materialeindløbstransportbånd
 • Grov neddelingsenhed
 • Transport og separeringsenheder
 • Vakuum filtreringsenheder
 • Fin neddelingsenheder
 • Styringsmoduler og el-tavler
 • Procesovervågningsenheder
 • Selvrensende filterenhed
 • Materiale aftapningsluser
 • Afsækningssystem for færdigproduceret fiber