Mobilt produktionsanlæg til recirkulering af EPS affald

Plug and play klar løsning

ISODAN har i gennem mere end 35 år specialiseret sig i udvikling og produktion af anlæg til genanvendelse af forskellige typer materialer. ISODAN® Produktionsanlæg er kendetegnet ved at de er mobile og leveres som en Plug and Play løsning. For nuværende har vi udviklet og solgt produktionsanlæg som bruges inden for flere forskellige genanvendelsesområder.

EPS Materialer

ISODAN® har udviklet et system og et produktionsanlæg til recirkulering og neddeling af EPS affaldsprodukter, som efterfølgende kan genbruges til isoleringsmateriale eller andre formål. EPS (Expanded Polystyrene) bruges i rigtig mange produkter og typisk til emballering og opbevaring. De store mængder EPS affald herfra kan blive recirkuleret i produktionsanlægget, og således fungerer som et brugbart materiale igen.

Mobile produktionsfaciliteter 

 Vores standardanlæg er indbygget i 20 fods skibscontainere, hvilket gør dem nemme at transportere til alle tænkelige lokationer over hele verden. Anlæggenes mobilitet betyder at de kan placeres, hvor der er nem adgang til råmaterialer og/eller i nærområdet for aftagerne af produkterne. Hermed kan der spares både fordyrende transport- og håndteringsudgifter, og produkternes samlede CO2 belastning reduceres betragteligt.

Kundespecifikke løsninger

Alle vores anlæg designes og konstrueres med fokus på kundespecifikke krav, kvalitet, driftsstabilitet, betjeningsvenlige og lave driftsomkostninger. Anlæggene har således også en lang levetid og en høj gensalgsværdi. Nogle af vores produktionsanlæg har flyttet lokalitet med skiftende ejere flere gange, og har været i drift i mere end 20 år.

ISODAN® Produktionsanlæg til fremstilling af isoleringsmateriale eller fyldmaterialer baseret på EPS affald er transportable anlæg, som er nemme at klargøre til produktion på nye lokationer. 

Det færdigfremstillede materiale kan kommes i papirsække, der kan genanvendes. Vi konstruerer også anlæg, hvor granulaten pakkes med folie. Der er en væsentlig prisforskel på det to pakkemetoder, og selvfølgelig også en forskel i den efterfølgende håndtering.

Recirkulering af EPS materialer

Miljøvenlig løsning

EPS (flamingo) bruges i høj udstrækning både som isoleringsmateriale og i meget store mængder som indpaknings/transport materiale.

En stor del af disse materialer bliver, efter at have udtjent sit oprindelige formål, bortskaffet ved affaldsforbrænding. Hos ISODAN har vi udviklet et koncept og produktionsanlæg til genanvendelse af EPS (polystyren plast) affaldsprodukter.

Det neddelte EPS granulat kan efterfølgende genbruges som isoleringsgranulater og tilsætning til eksempelvis letbetons fremstilling med mere. Med denne ISODAN løsning, kan dyrt fremstillet EPS (polystyren plast) blive recirkuleret til nyt liv og nye ressourcebesparende formål til gavn for både miljø og økonomi.

Kontakt os

Teknisk Information

  • Anlæggene neddeler EPS (flamingo) som er brugt til alle mulige formål såsom emballage, byggeisolering og andre EPS affaldsfraktioner.
  • Anlægget er designet med fokus på stor fleksibelt og kan således indstilles til at producere granulatstørrelser fra cirka Ø20 mm til Ø3 mm alt efter den ønskede specifikation til granulatstørrelsen.
  • Neddelingsprocessen forgår mekanisk og i flere led fra grov til fin neddeling
  • Anlægget kan leveres både med og uden aftapnings/opbevaringssiloer, med transportsystemer til afsækning eller indblæsning i transport container med mere.
  • Materialet fremføres via transport og sorteringsbånd
  • Anlægget betjenes af to operatører
  • Anlægget indeholder en række automatiske sikkerheds- og styringsfunktioner.
  • Den almindelige service og vedligehold kan udføres af operatøren som betjener anlægget.
  • Anlægget er drives via kraftstrøm, 400 Volt, 3 faser